ΕΝΩΣΙΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΑΝΑΛΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

Η Ένωσις Περιφερειακών Καναλιών (Ε.ΠΕ.Κ.) ιδρύθηκε το 1995 και μέχρι σήμερα είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών συνδικαλιστικός φορέας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της Ελληνικής Περιφέρειας.

 

Σκοποί της Ε.ΠΕ.Κ. είναι η συνδικαλιστική κάλυψη, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η προώθηση των συμφερόντων των νομίμως λειτουργούντων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών, ανά την Ελληνικήν Επικράτειαν.