Αρχική Σελίδα Διοικ. Συμβούλιο Ανακοινώσεις Είδήσεις Digital Επικοινωνία

 

 

   
     
 

Η Ένωση Περιφερειακών Καναλιών ιδρύθηκε το 1995 και είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος μέχρι σήμερα, συνδικαλιστικός φορέας των ιδιωτικών τηλεόπτικών σταθμών της Ελληνικής Περιφέρειας.

Σκοπός της ΕΠΕΚ, η προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων  των νομίμως λειτουργούντων Περιφερειακών και Τοπικών τηλεοπτικών σταθμών της Ελληνικής Επικράτειας.

Από τις βασικές αρχές της Ενώσεως είναι η τελική αδειοδότηση των σταθμών, η νόμιμη κατανομή του 30% της Διαφήμισης στην Περιφέρεια και η δίκαιη αντιμετώπισή των σταθμών μας από την Πολιτεία.